Za branou ticha Cesta do budoucna Krajina klidu
Svět pod hladinou I. Podivný tanec plamínků Svět pod hladinou II.
Země Je tam brána zdobená, cestu otevírá Tudy prošla víla ...
Jako dým závojů mlhou upředených vstupuješ do ticha cestou vyvolených Vzácná květina Krajina dobra
Zpočátku uslyšíš vítr a ptačí hlas, v zahradě zelené utichnou zas. Svítání Toužím najít místo, kde v trávě spí tmou zašlápnutý květ.
Brány vesmíru Brány poznání Před branou slíbenou budeš dlouho stát. Poslední výkupné? Odevzdáš rád.